Cookies- en privacybeleid

1. Toelichting

Deze privacy policy is gebaseerd op artikel 13 van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt, voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

2. Model

Deze privacy policy regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: OCHO bv, Markt 96, B-9800 Deinze, met ondernemingsnummer BE0763632401, handelend onder de naam oficina.business.

Lees deze Privacy Policy aandachtig want hij bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door je persoonsgegevens te delen op onze website www.oficina.business, door ons te contacteren via e-mail of telefoon, door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van deze privacy policy en ga je uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

3. Welke gegevens we over jou verwerken

Oficina.business verwerkt in het kader van haar werkzaamheden je persoonsgegevens. Het gaat daarbij om volgende categorieën van gegevens:

 • Categorie 1: op basis van cookies: je IP-adres en details over je bezoek op onze website en je surfgedrag, herkomst en gebruikte zoektermen;
 • Categorie 2: bij registratie of via één van de invulformulieren op onze website: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, je adresgegevens, je e-mailadres, vrijblijvend je geboortedatum en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt in het vrije invulveld;
 • Categorie 3: als je ons belt of mailt: je e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft;
 • Categorie 4: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres en naam;
 • Categorie 5: bij het plaatsen van een bestelling: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, je adresgegevens en je e-mailadres. We bewaren ook de gegevens van je bestelling: welke producten je bestelde, voor welke prijs en op welke datum.

 Oficina.business kan je persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

 • door je registratie en het gebruik van de website;
 • door gebruik van cookies en gelijkaardige technieken op onze website om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

4. Waarvoor we jouw persoonsgegevens gebruiken

Algemene doeleinden:

Oficina.business zal je persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van onze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kan worden, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming bij je eerste bezoek aan onze website, inschrijving op nieuwbrief of het doorklikken via advertenties op sociale media zoals Facebook of Instagram;
 • Categorie 2 en 3: het kunnen beantwoorden van de vraag die je hebt gesteld met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;
 • Categorie 2, 3 en 4: direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door holavinos.com zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij holavinos.com. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per e-mail of per telefoon;
 • Categorie 5: de levering en facturatie van door jou bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je verzocht hebt en waarvoor de verwerking van je persoonsgegevens noodzakelijk is omdat de wet dit vereist of omdat oficina.business daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.

Direct marketing:

We gebruiken je persoonsgegevens ook voor direct marketing, maar alleen als je ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft (“opt-in”) of als je één van onze bestaande klanten bent.

Je kan je toestemming voor direct marketing op elk moment intrekken, zonder kost en zonder dat je daarvoor een reden moet geven.  Al onze e-mails bevatten speciaal daarvoor een uitschrijf-link onderaan in deze mail.

 5. Hoe wij je gegevens delen met derden

 Wij geven je persoonsgegevens niet door aan derden, behalve met jouw voorafgaande toestemming. Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat je persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Oficina.business zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen je naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

6. Hoelang we je persoonsgegevens bewaren

 We bewaren je persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Wij bewaren je persoonsgegevens voor nieuwsbrieven gedurende één jaar. Ingevolge de wettelijke verplichtingen voor facturatie bewaren we gegevens van bestellingen 7 of 10 jaar.

7.  Je rechten

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. Je hebt het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen. Je hebt ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze.  Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heb je het recht om die toestemming in te trekken.

 Je kan je rechten uitoefenen per e-mail naar hannelore@oficina.business, per post naar Markt 96, B-9800 Deinze of via het contactformulier op de website.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

Je kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank van het arrondissement waar het bedrijf van de verkoper is gevestigd voor het vorderen van schadevergoeding.

8. Hoe we je persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van je persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan oficina.business aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

9. Cookies

Oficina.business gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder je voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst je toestemming. Onderstaande cookielijst geeft je een overzicht van de cookies die onze website gebruikt.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op jouw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over jou, zoals je taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar je zich bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op, maar zijn nodig om onze website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt wanneer je een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld je privacy-instellingen registreren, op onze website inloggen of een formulier invullen. Je kan je browser instellen om deze cookies te blokkeren of om je voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze website zullen dan niet werken.

Prestatiecookies
Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als je deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer je onze site bezocht hebt.

Functionele cookies
Deze cookies stellen onze website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Als je deze cookies niet toestaat, kunnen deze of sommige van deze diensten wellicht niet correct werken.

Marketingcookies
Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze website ingesteld worden. Zij gebruiken deze cookies wellicht om een profiel van je interesses samen te stellen en je relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zal je minder gerichte advertenties zien.

Als je vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij je ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven je zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als je toch meer wil weten, verwijzen we je graag naar de privacy-verklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij je eerste bezoek aan onze website word je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien je keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Als je verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van je persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op hannelore@oficina.business of per post naar Markt 96, B-9800 Deinze.

Meer informatie over cookies vind je op www.allaboutcookies.org.
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je op https://www.youronlinechoices.eu/.